Rodinný dům, Černilov

projekt 2013, v realizaci

Navržený rodinný dům je situován na klidném okraji obce Černilov. Objekt je umístěn v severní části pozemku, blíže k jeho východní hranici tak, aby co nejlépe využil tvar, orientaci ke světovým stranám a výhledů do volné krajiny. Cílem návrhu byl dům, který bude svým rozsahem, mírou komfortu a architektonickým ztvárněním odpovídat potřebě mladé rodiny. Základní koncepcí byla jednoduchá a uměřená kompozice kvádrů vycházející z potřeby severojižní orientace. Dům je tak rozdělen do dvou navzájem kolmých hmot. Podélná přízemní hmota garáží a zázemí domu je umístěna rovnoběžně se severní hranicí pozemku od které je odsazena tak, aby zde byla vytvořena dvě nezbytná parkovací stání. Patrový obytný blok je umístěn kolmo na přízemní část s mírným vykonzolováním na severní straně, které kryje vstup do domu. Východní strana obytné části je spíše plná s minimem okenních otvorů. V přízemí je fasáda prolomena rozměrnými okenními otvory, které zajišťují dostatečné oslunění hlavních obytných místností a zároveň opticky propojují interiér domu se zahradou. Celý dům je pak krytý plochou střechou. Střídmá barevnost a materiálové řešení domu ustupuje barvám zeleně a podtrhuje působení okolní krajiny. Rozdílné materiálové řešení fasád zároveň odpovídá třem základním funkčním zónám domu – zázemí, hlavní obytný prostor a jednotlivé pokoje. Obvodové zdi přízemní části domu jsou navrženy z hladkého pohledového betonu, který dodává domu lapidární ráz. Fasády patrové části jsou omítnuty bílou stěrkovou tenkovrstvou omítkou. V přízemí jsou fasády doplněny dřevěným obkladem. V návrhu dispozičního řešení byl kladen velký důraz na racionalitu a praktičnost vnitřního uspořádání a také na potřeby a zvyklosti mladé rodiny. Přes prosklené zádveří, které funguje jako spojovací uzel, lze pokračovat do ústřední haly se schodištěm, na kterou dále navazuje hlavní obytný prostor s kuchyní. Zádveří je rovněž přístupné z garáže doplněné o dílnu a sklad, která je umístěná v přízemní části domu. Na opačné straně zádveří se nachází menší kancelář přístupná přímo ze zádveří a technická místnost přístupná z haly. Dvouramenné schodiště, pod nímž je umístěna komora, je otevřené do prostoru haly a vede do podélné chodby v patře, které má již zcela soukromý charakter. Na severním konci dispozice patra je situována ložnice s šatnou. Vedle schodiště se nachází prostorná koupelna vybavená vanou, sprchovým koutem a WC. Jižní část patra je vyhrazena dětským pokojům. Všechny pokoje se na západní fasádě otevírají velkými francouzskými posuvnými okny, která poskytují nevšední výhledy do krajiny.