Interiér firemních kanceláří, Police nad Metují

studie 2012

Prostory IT firmy se nacházejí v prvním patře historického domu z počátku 20. století. Dispoziční řešení vychází z požadavků investora na vytvoření kanceláří a jednacích prostor a zároveň vyřešení složitého provozu. Předmětem úprav bylo odstranění nevhodných pozůstatků předchozích stavebních úprav se snahou o maximální otevření a propojení jednotlivých prostor. Při návrhu byl kladen důraz na jednoduchost detailu a materiálovou čistotu. Záměrem bylo také vytvořit kreativní pracovní prostředí, které bude odrážet technický charakter firmy. Původní prostor tvořený dvěma samostatnými místnostmi je propojen otvorem vybouraným v nosné zdi a nově rozčleněn sádrokartonovými příčkami. V návaznosti na hlavní vstup do kanceláří firmy je umístěna kancelář asistentky, která zároveň slouží jako prodejna doplňkového zboží. Vedle této kanceláře je navržena kancelář ředitele, která se nachází v nárožní poloze s výhledem do parku. Oba prostory jsou od sebe odděleny pouze polopříčkou. Toto řešení umožňuje řediteli snadnou komunikaci se zaměstnanci, ale i přehled o dění v kancelářích. Zároveň však zůstává kancelář ředitele alespoň částečně opticky oddělena. Druhé vstupní dveře do kanceláří slouží jako samostatný vstup pro techniky. Ústí do krátké chodby s kuchyňkou. Kancelář techniků se nachází v severozápadním rohu půdorysu. Dvojicí posuvných dveří je propojena s příručním skladem materiálu a s kuchyňkou. Celý interiér je laděn do jednoduché barevnosti v šedé, bílé a žlutozelené barvě v kombinaci s březovou dýhou a vychází tak z firemních barevností. Na podlahu je navržen šedý vinyl v dekoru pohledového betonu. Zvolený materiál tvoří zajímavý kontrast se světlým nábytkem. Interiér je vybaven převážně typovým nábytkem. Úložný nábytek je bílý, aby prostoru příliš nedominoval. Pracovní stoly mají desky s břízovou dýhou a chromovanými nohami. Sedací nábytek je tvořen černými kancelářskými židlemi a je doplněn o židle pro zákazníky se žlutozeleným koženým čalouněním, které koresponduje s firemními barvami. Do kanceláře ředitele je také umístěna černá textilní pohovka pro posezení s klienty nebo spolupracovníky. Kancelář techniků je navržena ve stejném stylu. Podél západní stěny jsou umístěny kovové pozinkované regály pro ukládání materiálu. Posuvné i otvíravé dveře v interiéru jsou plné bílé matné. Pouze hlavní vstupní dveře jsou navrženy jako celoskleněné s matovým sklem a logem firmy z čirého skla.