Rozhledna na Kelčském Javorníku

4. místo v architektonické soutěži, 2012

Navrhovaná rozhledna je situována v těsné blízkosti vrcholu Kelčského Javorníku v nadmořské výšce 861 m. Využívána bude celoročně a přístup bude volný bez trvalé obsluhy. Pozemek pro stavbu na severu sousedí s přírodní rezervací a okolí má výrazně přírodní ráz. Konstrukční systém rozhledny tak vyplynul z charakteru místa a pohledově se proto uplatňují především přírodní materiály. Rozhledna má betonovo-kamennou podstavu o výšce 2,5 m. Válcová základna je obsypána hlinitým zatravněným násypem, takže spodní část rozhledny pozvolna přechází do okolního terénu. Zdi základny jsou opatřeny gabionovými koši s výplní z místního kamene. Hlavní část rozhledny, která je kotvená do podstavy, je navržena jako dřevěná příhradová konstrukce. Nosnou kostru tvoří dřevěné vazníky spojované pomocí ocelových styčníků do tvaru šestiúhelníku. Funkci zavětrování rozhledny plní diagonální ocelová táhla. Tento obrazec se opakuje ve všech devíti patrech. Nosná konstrukce rozhledny je ještě z vnitřní strany opláštěna transparentní fasádní textilií, která chrání návštěvníky stoupající na vyhlídkovou plošinu před nepříznivými vlivy počasí. Vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 21 m nad zemí. Rozhledna má rovněž půdorysný tvar šestiúhelníku o stranách 3 m. Vstup do rozhledny je orientován z východu a navazuje na zelenou turistickou trasu, jenž vede z Podhradní Lhoty a pokračuje dále do Loukova. Uvnitř rozhledny probíhá ocelové točité schodiště, které se proti směru hodinových ručiček ovíjí okolo středového vřetene. Na vrchol lze vystoupat po 128 ocelových stupních. V polovině výšky, v 5. patře, se nachází odpočinková plošina. Samotná vyhlídková plošina s ochozem je nezastřešená a kromě nerušeného výhledu do krajiny poskytuje i pocit volného otevřeného prostoru. Do dřevěné konstrukce je osazeno zábradlí s výplní z ocelového pletiva. Podlaha je tvořena dřevěnými prkny.