Rodinný dům, Ždírec nad Doubravou

studie, 2011

Rodinný dům pro čtyřčlenou rodinu je situován na pozemek, který se nachází v nové zástavbě na okraji obce Ždírec nad Doubravou. Jednoduchá hmota vychází z řešení klasického vesnického domu, avšak na domě se uplatňují mnohé principy současné architektury. Sedlová střecha domu je nasazena těsně nad úrovní minimální světlé výšky patra a zajišťuje tak v patře dostatečný prostor. Obytnými místnostmi se dům otevírá na jihozápad do zahrady a na terasu. Severovýchodní fasáda a obě štítové fasády jsou naopak spíše plné s minimem okenních otvorů. Západní nároží je v přízemí mírně zapuštěno a vytváří tak kryté závětří navazující na terasu. Fasády domu jsou opatřeny jemnozrnnou omítkou ve světle šedém odstínu. Okna a jsou dřevěná v přírodním odstínu. Hlavní vstup do domu je ze severovýchodní strany v návaznosti na vstup a vjezd na pozemek. Vedle vstupu je umístěna garáž pro jeden automobil. Půdorys přízemí, které plní převážně společenskou funkci, je rozdělen na dvě části. Ve vstupní, severovýchodní části jsou umístěny pomocné a komunikační prostory. Jihozápadní část je pak obytná. Nachází se zde prostor kuchyně, jídelny a obývacího pokoje. Jihozápadní roh této místnosti se otevírá do zahrady velkými francouzskými okny. Patro domu má pouze soukromý charakter. Obě podlaží jsou spojena přímým schodištěm situovaným ve střední části dispozice, po kterém lze vyjít do prostorné haly v patře. Na tuto halu umístěnou podél severovýchodní fasády navazuje ložnice rodičů, oba pokoje pro děti a společná koupelna. Ložnice rodičů je situována v západním rohu dispozice a je propojena s šatnou. Vedle ložnice se nacházejí pokoje pro děti, které mají výhled do zahrady. V severním rohu je navržena koupelna s toaletou. Zvolené konstrukce a materiály umožňují realizaci domu svépomocí s nízkými náklady. Konstrukční systém domu je stěnový zděný z pórobetonových tvárnic. Stropní konstrukce je navržena z pórobetonových stropních panelů. Krov sedlové střechy bude dřevěný vaznicové soustavy.