Rekonstrukce a přístavba obecního úřadu, Litoboř

projekt 2011, realizace 2014

Budova obecního úřadu se nachází v malé obci na Náchodsku. Ve vsi stojí ve stráních roubené chalupy i několik původních kamenných stavení a zemědělských usedlostí. Úřad sdílí prostory s prodejnou se smíšeným zbožím, která je umístěna v přízemí. Objekt prošel v uplynulých třiceti letech několika stavebními fázemi a dnes je v relativně dobrém technickém stavu. Dispozice však již nesplňuje požadavky na provoz a jako problematické se ukázalo rovněž venkovní schodiště. Cílem rekonstrukce budovy tak bylo celkové architektonické zkvalitnění spolu se zateplením fasád a přístavbou obecní garáže. Garáž je zastřešena sedlovou střechou se stejným sklonem jako má stávající střecha, pouze je osazena v nižší výškové úrovni. Nový vstup do budovy je navržen z jihovýchodní strany. Prodejna zůstává v jejím současném místě a je přístupná stávajícím vchodem. Ve vedlejší místnosti je navržena kancelář úřadu přístupná přímo z hlavní chodby v zadní části objektu. Venkovní schodiště bylo vzhledem k nové pozici vstupu do objektu zrušeno a nahrazeno novým vnitřním schodištěm umístěném v chodbě. Stávající stísněná kuchyňka v patře byla zrušena a nahrazena kuchyňským koutem, který však splňuje potřeby úřadu. Suterén přístavby je využit jako tělocvična přístupná ze stávající budovy skrze místnost upravenou na šatnu. Důraz byl kladen na použití přírodních materiálů, a to především v jejich přirozené podobě. Tyto materiály tak umějí stárnout, čímž umožňují budově lépe zapadnout do přírodního prostředí obce. Fasády jsou opatřeny světle šedou omítkou a v patře je navržen dřevěný plášť z povrchově neošetřeného modřínu. Stěny suterénu jsou opatřeny obkladem z lomového kamene. Kromě dřevěného obkladu jsou použity i fasádní překližky s černou lazurou. Okna jsou dřevěná opatřená černým nátěrem.