Římské náměstí, Brno

architektonická soutěž, 2010

Návrh se snaží zachovat klidnou a intimní atmosféru Římského náměstí a směřuje tak k využití náměstí ke komorním kulturním akcím, odpočinku a setkávání lidí. Řešené území je rozděleno na dva funkční prostory: dlážděnou plochu náměstí s navazující Františkánskou ulicí a vnitroblok s parkovou úpravou. Stávající stav dotváří dostavbou čtyř nových objektů, které pevně vymezují tvar náměstí. Jeden z hlavních problémů, střet automobilové dopravy a chodců, je řešen uzavřením náměstí pro automobilovou dopravu, čímž se prostor stává čistě pěší zónou. Architektonické řešení dlažby vychází z původní historické stopy. Použitím žulových kostek různých odstínů jsou v dlažbě znázorněny plochy zaniklých budov. Cílem je nahradit stávající nesourodý a esteticky nevyhovující mobiliář jednotným mobiliářem současného designu. Navrhovanými zásahy se tak vytvoří základ pro vznik dobře fungujícího prostoru.