Šumavský dům

studie, 2006

Šumavský dům by měl sloužit jako návštěvnické a kulturní centrum národního parku Šumava a zároveň jako zázemí pro správce parku. Budova je situována do centra parku nedaleko obce Horská Kvilda. Součástí budovy je víceúčelový sál, výstavní plocha pro expozici o přírodě i menší restaurace. Sál může sloužit pro přednášky, projekci krátkých filmů, taneční zábavy nebo může být díky posuvné příčce spojen s okolním prostorem a rozšířit tak výstavní plochu. Na budovu navazuje arboretum a výběhy pro typickou šumavskou zvěř ze záchranných stanic. Hmota budovy vychází z přírodních tvarů. Inspirací se staly okolní travnaté kopečky a návrší dotvářející reliéf šumavských luk. Snahou tak je, aby budova byla v harmonii s okolní krajinou, proto je i střecha porostlá trávou.