Katolický kostel, Ždírec nad Doubravou

studie, 2008

Katolický kostel byl projektován do centra Ždírce nad Doubravou, malého města na Vysočině, které bylo na konci druhé světové války z větší části zničeno a po té vystavěno znovu. Pozemek se nachází na jižním konci náměstí, které je dnes poněkud zanedbané a nemá přesně vymezenou funkci. Budova kostela tak vytváří novou dominantu středu města a tento prostor uzavírá. V současné době na pozemku stojí pomník obětem druhé světové války, který by měl být do budovy kostela integrován. Kostel není orientovaný, přednost byla dána urbanistickému řešení. Stavba se skládá ze tří různých pravoúhlých hmot. Na východ byl umístěn nízký dům s bytem faráře a menší klubovní místností. Vlastní chrám tvoří jednoduchá podélná hmota, jejíž výška nepřesahuje okolní domy na náměstí. Výrazným vertikálním prvkem je tak zvonice s kaplí umístěnou do přízemí. Areál je koncipován jako přechod od vnějšího světa k vnitřnímu duchovnímu. Vůči okolí je tak pevně vymezen jednotlivými volně stojícími zdmi. Inspirací se staly také středověké venkovské kostely ohrazené kamennou zdí. Vstup do areálu je po celé severní straně zastřešen a vytváří tak na konci náměstí jakési loubí. Celková kompozice je tvořena rovnoběžnými nosnými stěnami z pohledového betonu procházejícími ve směru sever - jih. Ostatní stěny jsou pak tvořeny profilovaným sklem nebo jsou dřevěné. Dispozice kostela je spíše klasická. Nalevo od vstupu se nachází sakristie a napravo zpovědní místnost spolu se schodištěm na tribunu. Loď kostela byla koncipována pro 80 sedících. Presbyteriu, které je ukončené konvexní stěnou z pískovaného profilovaného skla, dominuje mohutný dřevěný retabl. Světlo do prostoru vstupuje z jihu skrze zasklený závěr presbyteria. Interiér chrámu je jednoduchý, čistý až střídmý. Svým pojetím tvoří odraz tradičních křesťanský hodnot.