Rodinný dům, Nový Knín

studie, 2005

Rodinný dům je určen pro trvalé bydlení tříčlenné, popřípadě čtyřčlenné, rodiny. Svým hmotovým a architektonickým řešením je určen do prostředí venkovské zástavby. Dům je svým hmotovým a architektonickým řešením určený do prostředí venkovské zástavby. Zajišťuje komfort rodinného bydlení s veškerým zázemím včetně přístřešku pro jedno osobní vozidlo a komory na zahradní nářadí. Dům je umístěn v severovýchodním rohu parcely kolmo k uliční čáře. Toto umístění umožňuje co nejvíce uvolnit osluněnou jižní a západní část zahrady, která je vhodnější pro krátkodobý relaxační a rekreační pobyt na pozemku. Jednoduchá hmota je zastřešena sedlovou střechou. Římsa střechy je nasazena těsně nad úrovní minimální světlé výšky patra a zajišťuje tak v patře dostatečný prostor. Větší přesah střechy v létě zastiňuje okna v patře. Dům byl koncipován jako nízkoenergetická stavba. Obytnými místnostmi se dům otevírá na jih do zahrady a na terasu. Toto orientování prosklených ploch přispívá k tepelným ziskům domu. Severní a východní fasáda je naopak v maximální míře plná s minimem okenních otvorů, které zajišťují nezbytné denní osvětlení a přirozené větrání přilehlých prostorů. Celkový výraz stavby je založen na kompozici otvíravých a neotvíravých oken a kontrastních červených ploch. Vchod do domu je zdůrazněn zapuštěním plochy nároží. Přízemí domu plní převážně společenskou funkci. Přes zádveří se vchází do otevřené dispozice obytného prostoru, kde se prolínají jednotlivé prostory kuchyně, jídelny a obývacího pokoje. Schodištěm lze vyjít do haly v patře. Na tuto halu ve středu dispozice navazuje ložnice rodičů, pokoj pro dítě, pokoj pro hosta a společná koupelna. Fasáda je provětrávaná a obložená horizontálními smrkovými prkny v přírodním odstínu. Stavba působí jednoduchým kompaktním dojmem a svým charakterem a hmotovým řešením navazuje na okolní venkovskou zástavbu.