Šatny hokejbalového hřiště, Česká Třebová

studie, 2008

Šatny hokejbalového hřiště s tribunou se nacházejí na okraji rozlehlého parku poblíž centra České Třebové. Na hřišti se často konají různé turnaje, cílem proto bylo vytvořit adekvátní zázemí pro tyto akce. Dispozice stavby byla rozdělena do dvou traktů. Středem prochází hlavní chodba. Směrem k hřišti byly umístěny šatny pro domácí družstvo, hosty a rozhodčí. Uprostřed se nachází konferenční místnost. V zadním traktu je pak situováno závětří na které navazují další šatny, sklad sportovního náčiní a sklad občerstvení. Na tribunu lze vystoupat po dvou dvouramenných schodištích. Kapacita tribuny je 100 sedících a 60 stojících diváků. Do středu tribuny mezi schodiště bylo umístěno občerstvení. Konstrukční systém budovy je stěnový. Jednotlivé nosné příčné stěny jsou navrženy z pohledového betonu. Čelní stěny šaten mají sendvičovou skladbu a jejich povrch je tvořen kombinací modřínových lamel a plechu v tmavě šedém odstínu. Zastřešení tribuny je řešeno pomocí textilní membrány nesené rámy z ocelových profilů. Počítá se pouze se sezónním provozem, proto v zimě bude stavba pouze temperována.