profil foto

Ing. arch. Václav Hájek

2010 – dodnes | doktorské studium na ČVUT, Fakultě architektury
2007 – 2010 | magisterské studium na ČVUT, Fakultě architektury
2004 – 2007 | bakalářské studium na ČVUT, Fakultě architektury
2002 – 2004 | ČVUT, Fakulta stavební, obor pozemní stavby a konstrukce
2000 – 2001 | Lewiston High School, Idaho, USA
1997 – 2000 | První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové

Ocenění:
2014 | První místo v soutěži na rekonstrukci Malostranského náměstí v Praze
2008 | První místo v soutěži na rekonstrukci náměstí 28. října v Hradci Králové
2013 | Druhé místo v soutěži na obnovu náměstí Smiřických v Kostelci nad Č. L.
2012 | Třetí místo v soutěži na úpravu severních teras v Hradci Králové
2012 | Čtvrté místo v soutěži na rozhlednu na Kelčský Javorník

Publikace:
Hájek, V. 2013: Zřícenina na Babě – pozůstatky barokního letohrádku? Dějiny staveb 2012, s. 10-14.
Hájek, V. – Mrvík, V. J. 2013: Průzkum bývalé tvrze v Bylanech. Památky středních Čech 2/27, s. 7-18.

Texty:
Stavebně historický průzkum domu čp. 56, Český Brod | 2016 | (PDF)
Stavebně historický průzkum tvrze v Bylanech | 2012 | (PDF)
Stavebně historický průzkum letohrádku na Babě, Praha | 2011 | (PDF)
Konceptní stavebně historický průzkum pivovarských sklepů, Dašice | 2009 | (PDF)
Pozdně středověký dům | 2007 | (PDF)
Pozdně středověký nábytek | 2008 | (PDF)

Magisterské studium na Fakultě architektury ČVUT jsem dokončil v roce 2010 a od stejného roku mám také soukromou architektonickou praxi. Na Fakultě architektury pokračuji v doktorském studiu v oboru Dějiny architektury a památková péče. Mimo současnou architekturu se zabývám také historickou architekturou se zaměřením na období středověku. Hlavním předmětem mého zájmu jsou především hrady a tvrze. V současné době pracuji na disertační práci, která se věnuje přežívání obytné dispozice středověkých tvrzí v pobělohorské době.